Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin programu PUNKTOSHOP

Lista produktów, które można odebrać za punkty: http://skateshop.pl/Produkt-za-punkty-sforpoints-pol.html

1. Celem programu jest dostarczenie konsumentom możliwości uzyskania gratyfikacji w wyniku dokonywania zakupów w sklepie internetowym skateshop.pl

2. Organizatorem programu jest firma:
Vigo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 779-220-99-94
ul. Zwierzchowskiego 31
61-249 Poznań

Dalej zwana SKATESHOP.PL

3. Uczestnikiem programu PUNKTOSHOP może być każda osoba posiadająca konto w sklepie skateshop.pl.

4. Z dniem uruchomienia programu obejmować on będzie wszystkich dotychczasowych zalogowanych klientów skateshop.pl.

5. Każdy nowo zalogowany klient sklepu skateshop.pl automatycznie zostanie uczestnikiem programu.

6. Uczestnicy programu PUNKTOSHOP za zakupione towary w sklepie skateshop.pl otrzymują punkty.

7. Każda wydana złotówka w skateshop.pl równowarta jest jednej dziesiętnej punkta (1zł=0.1punkt).

8. Punkty naliczane są po 14 dniach.

9. Uczestnicy programu posiadający kilka kont w sklepie skateshop.pl nie mogą sumować punktów.

10. Punkty za zakupione towary naliczane są z dniem 01.06.2007 i nie obejmują zamówień zrealizowanych przed w/w datą.

11. Za nieodebrane paczki uczestnikowi zostaną naliczone punkty karne na poczet pokrycia kosztów przesyłki.

12. Za dodanie opinii o zakupionym produkcie klient otrzymuje 5 punktów, ale dotyczy to wyłącznie produktów zakupionych przez danego klienta.

13. Zebrane punkty gromadzone są na koncie uczestnika programu.

14. Zebrane punkty na koncie nie podlegają wymianie na gotówkę.

15. Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów można je wymienić na produkty znajdujące się w PUNKTOSHOPIE.

16. Towary zakupione w PUNKTOSHOPIE nie podlegają reklamacji oraz zwrotom.

17. Realizacja gratyfikacji następuje poprzez: przesyłkę kurierską na adres uczestnika programu.  Nie można złożyć samego zamówienia na produkty za uzbierane punkty. Punkty mogą być realizowane tylko z kolejnym zamówieniem.

18. Gratyfikacje są dostarczane do uczestnika wraz z zamowieniem w miarę możliwości niezwłocznie nie później niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania zamówienia.

19. Wszystkie gratyfikacje są oferowane w miarę dostępności. W przypadku braku możliwości dostarczenia określonego produktu z PUNKTOSHOPU z przyczyn niezależnych od organizatorów zastrzega sobie prawo do zaoferowania klientowi innego produktu.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu oraz zawieszenia i zakończenia programu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników programu.

21. W przypadku zmiany regulaminu nowy regulamin uczestnictwa zostanie przekazany Uczestnikom co najmniej na 30 dni przed ich wejściem w życie.

pixel